Strandbastun

Strandbastun är belägen ett litet avstånd från de övriga byggnader nere vid en liten å med rinnande källvatten. Den Ena delen av stugan fungerar som lägenhet, och den andra som strandbastu.